Etapy

Program Odchudzania Cambridge stanowi schemat właściwego i efektywnego stosowania produktów Cambridge. Oparty jest na 6 stopniach energetycznych, których dzienna wartość kaloryczna waha się od 415 do ponad 1500 kcal. Rozpoczęcie diety zaczyna się od fazy odchudzania (na ogół stopień 2 lub 3 Programu czyli 810 lub 1000 kcal). Na tym etapie spożywa się odpowiednio trzy lub dwa produkty Cambridge w połączeniu z jednym lub dwoma posiłkami konwencjonalnymi. Następny etap to faza stabilizacji wagi, czyli stopniowe wyłączenie z diety produktów Cambridge na rzecz tradycyjnych, właściwie skomponowanych posiłków.

 

Program Odchudzania Cambridge można dopasować do indywidualnych potrzeb pacjenta, uwzględniając jego stopień nadwagi lub otyłości, wiek, płeć, rodzaj wykonywanej pracy, styl życia, preferencje smakowe itp. Przed przystąpieniem do diety, należy spotkać się z konsultantem Cambridge, który  na podstawie wypełnionej „Karty Zdrowia” stwierdzi, czy pacjent nie ma przeciwwskazań do stosowania Programu. W przypadku ich braku dobierany jest odpowiedni stopień diety. Aby schudnąć i utrzymać wagę, należy ściśle stosować się do zasad określonych na poszczególnych stopniach Programu i do wytycznych konsultanta, który podczas zalecanych cotygodniowych spotkań kontrolnych ocenia postępy w odchudzaniu i na ich podstawie ustała dalszy program diety.

 

Stopień 1 Programu Cambridge, czyli dzienna kaloryczność na poziomie 415-615 kcal, zalecana jest w wyjątkowych sytuacjach i stosowana jest TYLKO i WYŁĄCZNIE pod kontrolą i nadzorem lekarza. Aby przystąpić do diety o tak bardzo niskiej zawartości energii (415-615 kcal) należy mieć pisemną zgodę lekarza!